Çerez Kullanımı ve KVKK Aydınlatma Metni

Çerez Kullanımı ve KVKK Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Hakkında

Turkmenleryapi.com Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni (aşağıda kısaca “Çerez Aydınlatması” olarak anılacaktır.) Türkmenler Yapı Malzemeleri SAN.LTD.ŞTİ tarafından hazırlanmıştır ve Turkmenleryapi.com Aydınlatma Metni’nin ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi, Turkmenleryapi.com’da (aşağıda kısaca “SİTE” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, SİTE üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Türkmenler Yapı Malzemeleri SAN.LTD.ŞTİ , bu Çerez Aydınlatması SİTE’da hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza yerleştirilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren tanımlayıcılar gibi çalışır.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.
Sahibine göre, site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Türkmenler Yapı Malzemeleri SAN.LTD.ŞTİ tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini Google, Facebook, Whatsapp vs gibi farklı firmalar yönetmektedir.
Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

SİTE’de, kullanılan Çerezler, aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

SİTE’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, SİTE üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.

SİTE’yı analiz etmek ve SİTE’nın performansını arttırmak. Örneğin, SİTE’yı ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

SİTE’nın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, SİTE’yı ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da uçuş arama sorgularının hatırlanması veya SİTE üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri uçuş ve destinasyonlar üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Türkmenler Yapı Malzemeleri SAN.LTD.ŞTİ için son derece önemlidir. Bununla birlikte, SİTE’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde SİTE’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

SİTE’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

SİTE’de yer alan çerezlerin seçimi için Web Sitesi Çerez Yönetim Aracı’nı kullanabileceğiniz gibi farklı yöntemlerle de çerez tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.

Ziyaretçiler, SİTE’yı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına da sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin SİTE’ya erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar/tarayıcı ayarları menüsü kullanılabilir. Bazı uygulamaların (ör. Chrome) çerez ayarları uygulamanın kendi içerisinden gerçekleştirilmektedir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçilerTürkmenler Yapı Malzemeleri SAN.LTD.ŞTİ’ne başvurarak, kendileriyle ilgili,

Kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme